อัตราค่าบริการ


   อัตราค่าบริการแปลเอกสาร/หน้า
เอกสารธุรกิจ เอกสารเฉพาะทาง เอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า
 • แปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ-ไทย 300 - 600 บาท
 • แปลเอกสารภาษาอื่น 800 บาท
   อัตราค่าบริการรับรองเอกสาร/
ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองที่กรมการกงสุลฯหรือสถานทูต/งาน/ครั้ง
 • กรมการกงสุลฯ 800 - 1,600 บาท
 • สถานทูต 1,500 - 2,500 บาท
 • ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม 600 บาท
 • ทนายความ (โนตารี พับลิค) 1,000 บาท
   ราคาค่าบริการล่าม/วัน (8 ชั่วโมง)
 • ภาษาอังกฤษ 6,500 บาท
 • ภาษาอื่น 8,000 บาท
มากกว่า 8 ชั่วโมง (อัตราเพิ่มชั่วโมง)
 • ภาษาอังกฤษ 1,500 บาท
 • ภาษาอื่น 2,000 บาท

 หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบอัตราค่าบริการกับสำนักงานอีกครั้ง

   ข้อตกลงการรับงาน/สั่งงาน การชำระเงิน/รับชำระเงินค่าบริการ ระหว่าง พีเอสกับลูกค้า โดยการทำธุรกรรมเอกสารผ่านทางอีเมล pstranslationpro@gmail.com หรือทางไลน์ @pstranslationpro

 • พีเอสและผู้ใช้บริการตกลงเกี่ยวกับการบริการผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไลน์ เพื่อทำธุรกรรม
 • พีเอสจัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน/ใบแจ้งค่าบริการ และส่งไฟล์ให้ผู้ใช้บริการเพื่อลงนามอนุมัติ
 • ผู้ใช้บริการส่งไฟล์ใบเสนอราคา/ใบสั่งงานที่ลงนามอนุมัติแล้วกลับให้พีเอส
 • สัญญาการจ้างงาน (หากมี)
 • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการตามรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานพีเอส และส่งสลิปการโอนเงินฯ มาทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้บริการ
Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก